במכרז בוצעו מספר התאמות המביאות לידי ביטוי את הרפורמות והשינויים שחלו בשוק ביטוחי הרכב, לרבות:
• קביעת מחיר ביטוח חובה פרטני בהתאם למאפייני המבוטח ורכבו.

• התאמת הפוליסות לתנאי השוק, לרבות עדכון סכומי ההשתתפות העצמית והוספת גילאי נהגים.

• מתן תנאים מיטביים בביטוח המקיף בהתאם להיסטוריית המבוטח.

• הכנסת פרמטר איכות השירות של חברות הביטוח לשלב בחירת הזוכים.

• מתן אפשרות למבוטחים לרכוש הרחבה לפנסים ומראות. 

במסגרת בדיקת ההצעות ייבחר התמהיל שיעניק את הסל הזול ביותר לדגמי הרכב השונים עבור המדינה, תוך התחשבות בהתפלגות הרכבים בהם מחזיקים עובדי/ות המדינה, בני/בנות זוגם וגמלאיה. במכרז תבחרנה עד שלוש חברות ביטוח לאספקת השירותים, כאשר כל חברה תספק שירותי ביטוח ליצרני הרכב השונים.

במסגרת המכרז הקודם, בשנת 2017, הופקו פוליסות ביטוח לכ- 67,000 כלי רכב, מתוכם כ-28,000 רכבים בהשתתפות המדינה. סך ההיקף הכספי של ההתקשרות הסתכם ב- 310 מיליון שקלים.

במכרז הקודם שפרסם משרד האוצר לביטוח כלי הרכב של עובדי המדינה זכו החברות מגדל חברה לביטוח, איילון חברה לביטוח והראל חברה לביטוח.